لوله باز کنی خدمات نوین شهریار

لوله بازکنی خدمات نوین شهریار یکی از بهترین وقدیمی ترین شرکت ها در زمینه لوله بازکنی می باشدکه بیش از بیست سال سابقه کار داردو در حوزه های لوله بازکنی-تخلیه چاه-حفرچاه نو-تبدیل چاه کهنه به نو-رسوب کنی لوله های زنگ زده وکیپ شده-طوقه چینی وکول گذاری چاه-لایروبی سیپتینگ وچاه-نصب وتعمیروبازکردن گرفتگی توالت فرنگی وایرانی-رفع نم وبو-تشخیص ترکیدگی ونشتی لوله اب وفاضلاب بابهترین وبروزترین دستگاه ها-حفاری-بازوبست درب چاه-کاشی کاری ولوله کشی آب وفاضلاب-درآوردن اشیاقیمتی ازداخل لوله مثل انگشتر-النگو-گ.وشی و…فعالیت دارد.

لوله بازکنی شهریار

ارزانترین قیمت هاراازشرکت خدمات نوین شهریار بخواهید.بایک بارزنگ زدن-مشتری همیشگی شرکت خدمات نوین شهریار می شوید-شعارهمیشگی ما(رضایت شما افتخارماست).تضمین کار وقیمت ها بافاکتور مهرشده.آماده عقدقراردادباکلیه ارگان ها وشرکت های دولتی وغیر دولتی

صددرصد تضمینی- بدون ذره ای کثیف کاری

شرکت بادارا بودن بهترین سرویس کاران وکادری مجرب دراسرع وقت درمحل حاضر می شوند.

فاصله شما وحل شدن مشکلتان فقط یه زنگ است.پس فرست رااز دست ندهید.

لوله بازکنی شهریار

نمونه ای از خدمات ما در لوله بازکنی خدمات نوین شهریار

 1. لوله بازکنی باانواع فنرهای متراژبالاومتراژپایین
 2. لوله بازکنی باپمپ واتر جت
 3. لوله بازکنی باپمپ تراکم هوا
 4. رسوب کنی لوله های زنگ زده وکیپ شده

همه ساله نرخ لوله بازکنی خدمات نوین شهریار طبق فاکتور موجوددرتعیین هزینه لوله بازکنی توسط اتحادیه مشخص می گردد.

فاکتورهایی که درتعیین تعرفه دخیل هستند عبارتند از:

 1. شدت ومکان گرفتگی
 2. طول فنر
 3. وجود اشیا درون لوله
 4. نوع گرفتگی
 5. قطرفنراستفاده شده
 6. فنرزدن ازچند ورودی لوله های فاضلاب
 7. وجود مصالح ساختمانی در لوله

بااین فاکتورها می توان قیمت دقیق راتعیین نمود.لازم به ذکر است بگویم که قیمتی که پشتیبانی شرکت در تماس تلفنی اعلام می کندحدودی است وامکان تغییرهنگام انجام کاررادارد.چون همانطورگه گفتیم فاکتورهای زیادی وجود دارد که باعث می شوندنرخ دقیق مشخص شود.

لوله بازکنی شهریار

مزایای لوله بازکنی شبانه روزی خدمات نوین شهریار

 • فعالیت شبانه روزی بدون تعطیلی
 • اعزام سریع وفوری سرویس کار به محل
 • لوله بازکنی بدون کثیف کاری
 • سرویس کاران زیر نظر شرکت معتبرخدمات نوین شهریار
 • بازکردن انواع گرفتگی ها بادستگاه های پیشرفته
 • انجام تمام مراحل کار بارعایت بهداشت
 • اعزام فوری نیروی حرفه ای ومجرب بصورت ۲۴ ساعته ودر۷روز هفته درسراسر شهریار

مزایای لوله بازکنی فوری:

 1. مستقرنمودن لوله بازکن فوری مجرب درسراسر شهریار جهت اعزام سریع نیرو
 2. سرویس کاران بااخلاق وبدون سو پیشینه
 3. اعزام فوری نیروهاکمتراز۳۰دقیقه از منطقه خودتان
 4. انجام کار بسیار فوری
 5. لوله بازکنی فوری بدون ذره ای کثیف کاری
 6. پوشش سراسری شهر شهریار وحومه
 7. لوله بازکنی شبانه روزی بدون تعطیلی

روش های مختلفی برای باز کردن لوله فاضلاب در شهریار وجود دارد که مامعمولا بهترین روش و موثرترین انها را انتخاب کرده ایم.

اما قبل ازهرچیز بهتر است با روش های مختلف وهمچنین دستگاه های لوله بازکنی آشنا شوید که عبارتند از:

 1. دستگاه فنربرقی
 2. دستگاه تراکم هوا
 3. دستگاه ساکشن یا مکنده

دستگاهی که ما برای خدمات لوله بازکنی شبانه روزی شهریار استفاده می کنیم فنربرقی است.البته این اولین مرحله است.یعنی اگر فنرنتواند لوله مسدود شده را باز کند.مرحله بعداستفاده از دستگاه های دیگر است.

چون فنر قادر است تمام گرفتگی ها اعم از:

موی بلند-رسوب -چربی-مصالح ساختمانی مثل سیمان واشیا دیگررا به سادگی و کاملا تضمینی بازکندو هیچ مشکلی هم بوجودنیاید.قدرت فنربه قدری بالاست که می تواندسیمان-گچ وقیر را به راحتی ازبین ببرد.که سخت ترین گرفتگی ها در لوله فاضلاب است.

لازم است بدانیدکه فنر نه آسیبی به لوله های فاضلاب وارد می کند ونه به کاسه توالت ایرانی وفرنگی که این ویژگی سبب شده بهترین روش برای باز کردن لوله فاضلاب باشد.

لوله بازکنی شهریار

لوله بازکنی  شهریار باپمپ هوا

ازدستگاه پمپ هوا می توان برای بازکردن لوله های آشپزخانه-حمام-توالت ایرانی وفرنگی استفاده نمود.

پمپ هواازیک مخزن تشکیل شده است که هوادرون آن فشرده می شودوبا آزادکردن یکدفعه ای هوا لوله ها باز می شود.با آزاد شدن هوا ممکن است صدای مهیبی ایجاد شود.چون دستگاه پمپ هوا دارای قدرت وفشار زیادی است.

مزایای دستگاه پمپ هوا:

 1. دارای قدرت بالا در گرفتگی های شدید
 2. مناسب برای باز کردن گرفتگی لوله بر اثر افتادن اشیاء
 3. مناسب برای بازکردن گرفتگی براثرشن وماسه

معایب دستگاه پمپ هوا:

 1. هنگام استفاده از دستگاه باید تمام خروجی های لوله فاضلاب بسته شوندوفقط ورودی که گرفته درآن است باز باشد.
 2. کثیف کاری زیاد -چون زمان تخلیه هوا ازمخزن امکان داردفاضلاب از لوله های دیگر بیرون بزند.
 3. اصلابرای  گرفتگی هایی مثل سیمان-دوغاب یا قیر مناسب نیست.
 4. مناسب برای مصارف صنعتی

مزایای لوله بازکنی با فنر برقی:

 • این دستگاه برای تمام گرفتگی ها مناسب وکار امد است.
 • توان باز کردن انواع گرفتگی سخت وپیچیده
 • پیروی از قوانین فیزیکی برای خرد کردن گرفتگی هایی که با شیشه یا اشیاء می باشد.
 • گیرکردن پرز-مو وریشه درختان به فنر وباز شدن راه آب
 • دارای سر فنر های مختلف برای انواع گرفتگی ها
 • نیاز نداشتن به برق فشار قوی
 • دستگاه کوچک وقابل حمل به همه جا
 • بدون کوچک ترین کثیف کاری
 • سریع وفوری
 • مخصوص لوله های فاضلاب صنعتی وخانگی
 • دارای متراژ۱۰تا۳۰ متری
 • بازکردن گرفتگی لوله باسیمان-قیر-دوغاب-ملات وگچ

لوله بازکنی شهریار

معایب لوله باز کنی با فنر برقی:

تابه حال  معایبی برای دستگاه های جدید پایه دار گزارش نشده است.در واقع این دستگاه ازسوی شرکت های معتبروبزرگ نیز برای بازکردن انواع گرفتگی فاضلاب وچاه پیشنهاد شده است.

لوله بازکنی شهریار
https://khadamat-novin.ir/wp-content/uploads/2022/02/download-5.jpg)">

لوله بازکنی وتخلیه چاه خدمات نوین