کول گذازی چاه

|کول گذاری چاه|
5 (2)

کول چاه و کول گذاری چیست ؟ قیمت کول سیمانی چاه فاضلاب | کول گذاری انباری چاه میله کول چاه سازه ای بتنی و سیمانی است که برای نگهداری دیواره از کول میله چاه و برای جلوگیری از ریزش سقف انباره چاه از کول انباری چاه استفاده می شود و اجرای این کار را کول…