لوله بازکنی فرمانیه

لوله بازکنی میدان انقلاب۰۹۱۲۶۸۶۷۷۴۶-چاه بازکن میدان انقلاب
5 (10)

لوله باز کنی خدمات نوین میدان انقلاب لوله بازکنی خدمات نوین میدان انقلاب یکی از بهترین وقدیمی ترین شرکت ها در زمینه لوله بازکنی می باشدکه بیش از بیست سال سابقه کار داردو در حوزه های لوله بازکنی-تخلیه چاه-حفرچاه نو-تبدیل چاه کهنه به نو-رسوب کنی لوله های زنگ زده وکیپ شده-طوقه چینی وکول گذاری چاه-لایروبی…